För tillverkare av förpackningar av trä och träbaserade material

Svenska Förpackningsföreningen är en intresseorganisation för tillverkare av förpackningar av trä och träbaserade material, främst plywood. De huvudsakliga produkterna utgörs av lådor, häckar, lastpallar, pallkragar och kabeltrummor samt specialemballage.

Svenska Förpackningsföreningen har ca 40 medlemmar som tillverkar förpackningar med totalt värde av mer än 1500 milj kronor 2009. De gemensamma frågorna som drivs inom Svenska Förpackningföreningen är index, miljöfrågor, normer och standarder, marknadsfrågor samt långsiktig forskning och utveckling. Verksamheten sker i samverkan med svenska branchrelaterade organisationer samt med europeiska och nordamerikanska förpackningsorganisationer och forskningsinstitut.

Bli medlem!

Svenska Förpackningsföreningen har ca 40 medlemmar som tillverkar förpackningar med totalt värde av mer än 1500 milj kronor 2009.

Läs mer »