Medlemmar

 

Företagen i Svenska förpackningsföreningen har rationell tillverkning och kunskap att välja rätt kvalitet med avseende på gods, transportsätt och destination. 

Medlemsföretag   

Medlemsavgifter

Adressändring medlemmar

 

Här är kunskap om teknink, material, kvalitetsnormer och standarder en viktig förutsättning. En del företag tillhandahåller även tjänster som konstruktionsrådgivning och exportpackning när speciella krav ställs.