Miljö

Såväl nationellt som internationellt diskuteras miljöfrågor och åtgärder för att minska elastningen på miljön. Förpackningarna har här hamnat i fokus. EGs förpackningsdirektiv och nationella lagar och förordningar innebär att mängden förpackningsavfall skall minskas. En cyklisk materialhantering förordas med återanvändning eller återvinning i forma av material eller energi.

Trä är framtidens material

Solen är drivkraften i kretsloppet. Genom fotosyntesen fångas solenergin upp och mvandlas tillsammans med koldioxid och vatten till bränsle för trädens tillväxt. Denna process gör skogen till en förnybar råvarukälla, vars huvudprodukter är vedfiber och energi. Trä är ett mångsidigt material som klarar framtidens krav på kvalitet, miljöanpassning och energibesparing.