Svenska skogar

Diagrammen under Tillväxt och avverkning visar hur avverkningarna och tillväxten i våra skogar har utvecklats sedan 1950-talet. Med undantag för några år under 1970-talet har tillväxten alltid varit större än avverkningen. Tack vare god skogsskötsel har tillväxten ökat, och det har därför varit möjligt att öka den årliga avverkningsvolymen. Den svenska skogen tillväxer alltså betydligt mer än vad som tas ut vid olika former av avverkning, men det är viktigt att vara medveten om att det inte är möjligt att utnyttja hela skillnaden mellan tillväxt och avverkning. Detta beror bland annat på att stora volymer är låsta i olika former av naturvårdsavsättningar, där ingen avverkning sker, och att skogens åldersfördelning minskar den verkligt tillgängliga volymen. Dessutom minskas den tillgängliga volymen av naturlig avgång och till följd av tekniska och ekonomiska restriktioner.