Produkter

Sverige producerade 2009ca 16 miljoner kubikmeter sågade trävaror, varav ca: 12,3 miljoner kubikmeter exporterades. Träemballageindustrin är den enskilt största användaren av sågade trävaror och ca 20% av den inhemska förbrukningen används årligen till någon form av träemballage. Vanliga typer av träförpackningar är lådor, häckar, pallar, pallkragar, pallboxar, kabeltrummor samt klovar och specialemballage t ex slädar, buntar och vaggor.

En av de största produkterna är lastpallar. I Europa tillverkas årligen ca 450 miljoner pallar, i USA ca 600 miljoner och i hela värden beräknas den årliga tillverkningen vara mer än 1,5 miljarder pallar. Lastpallar förflyttar världen.