Standarder

Både inom CEN och ISO pågår standardisering av pallar och förpackningar.

Inom CEN finns (eller är under publicering) följande standarder:
EN 13382 Principal Pallet dimensions (palldimensioner)
EN 13545 Pallet collars (pallkragar)
EN 13626 Box pallets (pallboxar)
EN 13698 part 1 and 2: Pallet specifications for wooden pallets 800x1200 mm and 1000x1200 mm

Specifikationer för träpallar 800x1200mm resp 1000x1200 mm)
EN/ISO 18613 Pallet repair (pallreparationer)  

Inom ISO har standarder tagits fram för:
ISO 12777 Part 1-3 Method of test for pallet joints.
ISO 15629 Pallets for material handling - Quality of fasteners for assembly and repair of wooden pallets
ISO 18333 Pallets for material handling - Quality of new wooden components
ISO 18334 Pallets for material handling - Quality of assembly of new wooden pallets
ISO 18611 Part 1-3

Pågående arbete inom ISO rör revidering av standarden för palldimensioner samt testmetoder för lastpallar. Publicerade CEN och ISO standarder finns att köpa från SIS
(Swedish Standards Institute, tel: 08-555 520 00  08-555 520 00)