Nya sorteringsregler EUR-pallar

Detta material hjälper dig att känna igen vilka lastpallar som får användas och vilka som bör sorteras bort. Vid bedömningen av EUR-pallar måste godsavsändare/godsmottagare ta ställning till om pallen är godkänd, ska repareras eller kasseras.

Läs igenom informationen. Om du ändå är tveksam om vad som gäller i en viss situation – ta alltid det säkra före det osäkra.
Använd alltid EUR-märkta lastpallar! - Det är en viktig säkerhetsfråga för både människor och gods.

Sorteringsregler för EUR-pallar Kontroll EUR-pall