Växtskydd FAO

Växtskydd FAO har nyligen registrerat ett nytt märke för att indikera överensstämmelse med ISPM 5 - standarden för träförpackningar från International Plant Protection Convention, IPPC. ISPM 15 godkändes 2002 men den tilltänkta märkningen med den överkorsade baggen visade sig vara patenterad. En ny märkning har tagits fram och den nya logotypen anger IPPC , kod för ursprungsland, tillverkarens identitet,  behandlingsmetod (fn HT eller Mb) och DB för att ange barkning. Notera att den exakta logotypen finns i standarden. För närmare information, se Sjvinfo 050418

Märket registreras nu över hela världen och väntas sedan användas globalt för ISPM 15 standarden. Under en övergångsperiod förväntas den nationella märkningen kunna användas. Vi avvaktar ytterligare information från Jordbruksverket. Ladda ner ISPM 15 och Statens Jordbruksverks föreskrifter om värmebehandlling, torkning och märkning av sågade trävaror, träemballage mm SJVFS 2004:53

För att förhindra spridning av växtskadegörare har FAO godkänt mikrovågsbehandling som en behandlingsmetod för trä och träemballage.
The Commission on Phytosanitary Measures (CPM) of FAO has officially approved the Dielectric Heating treatment as new phytosanitary measure to be included in the International Standard, ISPM No. 15, regulating the actions to reduce the spread of quarantine pests occurring through international shipping of infested wood packaging material and representing a threat to the whole ecosystem.
International standards for phytosanitary measures

Nya regler för träförpackningar från Kina
Commission implementing decision 18 February 2013 on WPM from China
Notification of emergency measures EU 38 from china

Från 16 mars gäller nya regler för export av emballagevirke till Italien
Reviderad version av ISPM 15
Internationell standard för förpackningsvirke
Ändringar av importbestämmelser i Australien
Utdrag ur Rapport från möte med den ständiga kommittén för fytosanitära frågor den 29-30 september 2011 i Bryssel